Lounaat.info - Käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttäessään palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä mainittuja käyttöehtoja. Palvelun käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä sitoutuu noudattamaan käyttöehtoja.

Lounaat.info (jatkossa "palvelu") on internet-palvelu osoitteessa http://lounaat.info. Tämä sopimus on voimassa Rohea Oy:n (jatkossa "palveluntarjoaja") ja palvelun käyttäjän (jatkossa "käyttäjä") välillä

Palvelun sisältö on palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen omaisuutta. Sisältö on sivustolta löytyvää tekstiä, kuvia yms. Sisältöön luetaan mukaan myös tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset sekä muut vastaavat. Sisältöä suojaa normaalit tekijänoikeuslait sekä muut lait. Mikäli oikeuksia palveluun ja sen sisältöön ei nimenomaisesti ole myönnetty, ne pidätetään. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, siirtää, jaella tai tallentaa sivujen sisältöä tai osaa siitä ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta. Sisällön osittainenkin jakeleminen ilman etukäteistä kirjallista palveluntarjoajan suostumusta on kiellettyä, poikkeuksena ainoastaan tässä mainitut tapaukset.

Palvelua saa katsella tietokoneella tai vastaavalla laitteella ja siitä saa tulostaa osia käyttäjän henkilökohtaiseen, yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Mikäli palvelussa julkaistujen muiden asiakirjojen käyttöön liittyy muita käyttöehtoja, näistä mainitaan asiakirjan yhteydessä.

Palvelussa mahdollisesti linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä olevan aineiston sisältöön eikä niiden sisältö ole palveluntarjoajan hallinnassa. Siirtyessään tällaisille sivuille, käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot. Siirtymällä tällaisille sivuille, käyttäjä hyväksyy, että kyseiset sivut tai niiden sisältö eivät ole palveluntarjoajan hallinnassa.

Palvelussa julkaistava aineisto toimitetaan ilman takuuta saatavuuden, luotettavuuden, keskeytyksettömyyden, sisällön tai muunkaan ominaisuuden suhteen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sisällön soveltuvuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen eikä vastaa sivuilla tarjotun palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista suorista, epäsuorista, tai muistakaan vahingoista tai menetyksistä. Palveluntarjoaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa palvelua ja rajoittaa sille pääsyä milloin tahansa.

Palvelun käyttöehtoihin ja sääntöihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajalla on oikeus päivittää näitä käyttöehtoja ja muitakin palvelun käyttöön liittyviä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan palvelun nettisivulla ja ne sitovat käyttäjää mikäli käyttäjä käyttää palvelua muutoksen voimaantulon jälkeen.

Copyright Rohea Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.